Wis Tiltak

Nyhetsbrev 17.2.2011

Denne meldingen går til alle brukere og personer som har meldt seg interessert i Wis Tiltak.

Versjon 5.2.1 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting
Du kan laste ned ny versjon (5.2.1 datert 17.02.11) fra våre nettsider

Ta alltid backup før installasjon av ny versjon
Vær oppmerksom på at ingen må arbeide i Wis Tiltak under oppdatering.
Oppdateringen tar mellom 3- 5 minutter avhengig av linjehastighet.
Ønsker du hjelp til oppdatering av Wis Tiltak så ta kontakt.

Om Wis Tiltak 5.2.1

Årsaken til at vi legger ut denne versjonen er at det var noen små feil i siste versjon, som er korrigert.
Vi har dessuten lagt ut en ny rapport for VTA deltakere, som viser arbeidet timer minus alt fravær.
Forbedret fraværstatistikk sklik at man kan gjøre utvalg på tiltaksordning.
Nytt og forbedret installasjonsprogram som skal sikre en korrekt installasjon

Hjelpesystem på www.wis.no/tiltak/hjelp holdes oppdatert

Hvis du enda ikke har et saksbehandlingssystem haster det med og få dette på plass. Både NAV og EQUASS krever dette. Wis Tiltak er ikke det eneste valg for system, men med de tilbakemeldinger vi får, viser at vi er konkurransedygtig på pris, funksjonalitet og brukervennlighet.

Mange bedrifter sliter med lav datakompetanse, men med Wis Tiltak er barrieren blitt mindre, særlig med hensyn til logg og fraværsføring.

>> Du kan se hele listen her

Du kan se en video med en gjennomgang av Wis Tiltak på adressen www.wis.no/tiltak (Få en introduksjon til Wis Tiltak)