Wis Tiltak

Nyhetsbrev 14.1.11

Versjon 5.2 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting

Denne meldingen går til alle brukere og personer som har meldt seg interessert i Wis Tiltak.

 

Versjon 5.2 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting
Du kan laste ned ny versjon (5.2 datert 14.01.11) fra våre nettsider

 

Ta alltid backup før installasjon av ny versjon
Vær oppmerksom på at ingen må arbeide i Wis Tiltak under oppdatering.
Oppdateringen tar mellom 3- 5 minutter avhengig av linjehastighet.
Ønsker du hjelp til oppdatering av Wis Tiltak så ta kontakt.

 

Om Wis Tiltak 5.2

Vi har i denne versjonen fokusert på flere rapporter. Vi har fått tilbakemeldning fra attføringsbedrifter at de ønsker noen flere rapporter. Vi har laget noen og vil fortsette rapportutviklingen fremover

  • Vi har forbedret hastighet og brukervennlighet i forhold til tekstbehandler. Det er nå mulig og forhåndsvise og skrive ut direkte fra tekstbehandler.
  • Vi har aktivert opplegg med felles tekstmaler. Vi har gjort om mange av våre system tiltaksmaler til felles maler da de innholdsmessig var helt like.
  • Forbedret historikk på turnus
  • Nytt hjelpesystem på www.wis.no/tiltak/hjelp

Hvis du enda ikke har et saksbehandlingssystem haster det med og få dette på plass. Både NAV og EQUASS krever dette. Wis Tiltak er ikke det eneste valg for system, men med de tilbakemeldinger vi får, viser at vi er konkurransedygtig på pris, funksjonalitet og brukervennlighet.

Mange bedrifter sliter med lav datakompetanse, men med Wis Tiltak er barrieren blitt mindre, særlig med hensyn til logg og fraværsføring.

>> Du kan se hele listen her

 

Du kan se en video med en gjennomgang av Wis Tiltak på adressen www.wis.no/tiltak (Få en introduksjon til Wis Tiltak)

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no