Wis Tiltak

Nyhetsbrev 13.8.10

Versjon 5.1 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting

Denne meldingen går til alle brukere og personer som har meldt seg interessert i Wis Tiltak.

 

Versjon 5.1 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting
Du kan laste ned ny versjon (5.1 datert 12.08.10) fra våre nettsider

 

Ta alltid backup før installasjon av ny versjon
Vær oppmerksom på at ingen må arbeide i Wis Tiltak under oppdatering.
Oppdateringen tar mellom 3- 5 minutter avhengig av linjehastighet.
Ønsker du hjelp til oppdatering av Wis Tiltak så ta kontakt.

 

Om Wis Tiltak 5.1

 • Den viktigste forbedring i denne versjon er automatisk timeføring
  Bedriften kan nå opprette sine egne turnuser og koble disse til den enkelte deltaker. Turnusen blir automatisk beregnet både frem og tilbake i tid (avhengig av start og sluttdato).
  Det er laget timeføringslister på alle tiltak.
  Du finner en introduksjon til turnus/timeføring her
 • Vi gjør oppmerksom på at turnus er under utvikling og vi ønsker tilbakemelding på ting som ikke fungerer.
 • Vi har gjort det mulig å sperre loggføringer for innsyn. (Ny knapp med hengelås på logg)
 • Det er laget mulighet for å lagre bokmerker per bruker. Lagrede bokmerker blir stående helt til de blir slettet manuelt av brukeren, også etter omstart av programmet
 • Det er lagt til flere flettefelt

>> Du kan se hele listen her

 

Du kan se en video med en gjennomgang av Wis Tiltak på adressen www.wis.no/tiltak (Få en introduksjon til Wis Tiltak)

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no