Wis Tiltak

Nyhetsbrev 15.2.10

Versjon 5.0 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Tiltak.

Versjon 5.0 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting

Du kan laste ned ny versjon (5.0 datert 15.02.10) fra våre nettsider www.wis.no/tiltak (velg nedlastning i venstremenyen).

Ta alltid backup før installasjon av ny versjon
Vær oppmerksom på at ingen må arbeide i Wis Tiltak under oppdatering.
Oppdateringen tar mellom 3- 5 minutter avhengig av linjehastighet.
Ønsker du hjelp til oppdatering av Wis Tiltak så ta kontakt.

Om Wis Tiltak 5.0
Dette er den største oppgradering av Wis Tiltak til dato. Programmet har fått ett nytt og mere moderne utseende. Strukturen er bevart, men enkelte ting er blitt enklere.
Vær oppmerksom på at du må stå i velgeren for å aktivere ny og slett knapp.

Programmet er også forberedt for flere utvidelser etterhvert.

Forbedringer i versjon 5.0:
- Avkrysning i kontaktmodulen for å knytte deltaker til personalmodulen
- Mulighet for å legge bilde på kontakten
- Bedre oversikt og flere muligheter på startsiden
- Noen flere rapporter med valg for liggende/stående utskrift
- Ny tekstbehandler med forbedret bruk av tabulator
- Ryddet i flettefelt liste
- Bedre tilgangsstyring

Du kan se en video med en gjennomgang av versjon 5.0 på adressen www.wis.no/tiltak (Få en introduksjon til Wis Tiltak)

Nettsider til Wis Tiltak er under omarbeiding og vi sender ut mer informasjon om versjon 5.0 i løpet av morgendagen

Du kan se en video med en gjennomgang av versjon 5.0 her: Intro til Wis Tiltak 5.0


Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no