Wis Tiltak

Nyhetsbrev 29.10.09

Feilrettelser meldt av brukere

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Tiltak.

Vi har etter ønske fra enkelte brukere valgt å lage en liten oppdatering av Wis Tiltak. Oppdateringen angår for såvidt kun bedrifter som har opprettet egne tiltak. Men vi anbefaler alltid å ha siste versjon installert.

Du kan laste ned ny versjon (4.7.2 datert 29.10.09) fra våre nettsider www.wis.no/tiltak (velg nedlastning i venstremenyen).

Vær oppmerksom på at ingen må arbeide i Wis Tiltak under oppdatering.

Ønsker du hjelp til oppdatering av Wis Tiltak så ta kontakt.

Følgende rettelser i programmet:


Feil i oppslag på tiltaksordninger
Enkelte plasser i programmet vises ikke tiltaksordninger som brukeren har lagt inn selv, f.eks i enkelte rapporter og oppslag på tekstmaler. Dette er nå fikset.

Oppdatering
En feil i oppdateringsrutinen gjør at det ikke er mulighet for å oppdatere programmet fra System - Oppdatering. Dette er nå fikset, men vil ikke fungere som det skal før neste oppdateringsrunde siden feilen ligger i eksisterende versjon.

Rapporter
Rapporten Tiltak per status (nr.07) er endret til liggende visning, og det er fikset en feil som gjorde at egne tiltaksordninger ikke dukket opp i rapporten. Felt for ansvarlig er lagt til.

Tiltaksordninger
Det er etter ønske fra brukere lagt til et flettefelt (TiltakNavn) som viser fullt navn på tiltaksordningene.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no