Wis Tiltak

Nyhetsbrev 12.10.09

Import av nye ASVL skjema

Denne meldingen går til alle brukere og interesserte av Wis Tiltak.

Vi har fått en del henvendelser ang. nye skjema for tiltaksbedrifter fra ASVL

Vi har nå importert skjemaene fra ASVL inn i Wis Tiltak. Skjemaene er godkjent og oppdatert 2009.
ASVL har stilt skjemaene til rådighet, men gjør oppmerksom på at skjemaene kun er til bruk for medlemsbedrifter.

Skjemaene ligger i modulen tekstmal under system i mappen "ASVL malsett" og kan importeres til egne.
Det er laget skjemaer for VTA, AB, APS og Avklaring

Du kan laste ned ny versjon fra våre nettsider www.wis.no/tiltak (velg nedlastning i venstremenyen).

Vær oppmerksom på at ingen må arbeide i Wis Tiltak under oppdatering.
Ta kontakt til bedriftens data ansvarlig for oppdatering.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at Wis Tiltak har fokus på skjematikk og loggføring av tiltaksdeltakere. Dette mener vi gir størst gevinst i hverdagen og vi kan holde Wis Tiltak på et overskuelig plan for den enkelte bruker.

Vi arbeider nå med en stor omlegging av Wis Tiltak (versjon 5.0) og setter nå inn full kraft på dette. Regner med at vi er klar til lansering før jul.


Markedsføring av Wis Tiltak
Vi får flere og flere henvendelser om Wis Tiltak, vi vil derfor be dere om å gi oss litt respons på bruken av systemet postiv/negativ.
Vi planlegger en liten kampanje i forhold til programmet og det hadde vært fint å ta dette med i vårt materiale.
Send oss derfor noen ord om hva Wis Tiltak betyr i hverdagen.

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no