Wis Tiltak

Nyhetsbrev 20.5.09

Korreksjon av feilmelding

Til alle brukere og interesserte av Wis Tiltak

Vi har fra en av våre kunder fått rapportert en feil i rapport 16. Vi har korrigert feilen og lagt ut versjon 4.7 av Wis Tiltak

Du kan oppdatere programmet via denne lenke: http://www.wis.no/tiltak/fil/oppdater/wt47.exe
Eller på våre nettsider www.wis.no/tiltak. Velg nedlasting i venstremenyen.

NB! Du må sikre deg at ingen er pålogget Wis Tiltak når du oppgraderer
Vi anbefaler å ta en backup av programmet før oppdatering.


Følgende er rettet i denne versjon:

  • Feil i telling av egenmeldingsdager i rapport 16, fravær pr. tiltak
  • Lagt til lege i relasjon på kontakten
  • Rettet feil i hopp til kontakt i oppgavemodulen

Se detaljer i denne liste http://www.wis.no/999/232/1539-3525.html

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no