Wis Tiltak

Nyhetsbrev 28.4.09

Flere nye rapporter

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Tiltak og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Tiltak.

Vi kommer nå ut med en ny versjon av Wis Tiltak, versjon 4.6.

Versjonen inneholder bl. a : 

  • Nytt flettefelt "Pålogget bruker" Mulig å sette underskrift i dokumentmaler.
  • Rapporten "Oversikt bistandsbedrifter"
  • Rapporten "Fraværsoversikt per tiltaksordning"
  • Fiks av rapporten "Fraværsoversikt per år", samt fiks av fraværsoversikten i personalmodulen


Oppdatering

Programmet kan oppdateres direkte på følgende lenke: http://www.wis.no/tiltak/fil/wt46.exe.


NB! Det må ikke være noen som arbeider i Wis Tiltak under oppdatering.
Vi anbefaler å ta en backup av programmet før oppdatering

På våre nettsider http://www.wis.no/999/232/1539-3496.html kan du se en detaljert oversikt over hva som er gjort i versjon 4.6

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no