Wis Tiltak

Nyhetsbrev 05.03. 2009

Ny versjon/servicepakke med noen funksjonalitetskorrigeringer fra versjon 4.4.2

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Tiltak og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Tiltak.

Vi kommer nå ut med en ny versjon av Wis Tiltak. Versjon 4.5. Årsaken til dette er at vi har fått noen feilmeldinger som vi ønsker å rette.

Versjonen inneholder bl. a :

  • Korektur av tekstbehandler slik at tekst i tabeller vises korrekt
  • Oppdatert postlister
  • Forbedret loggliste

Oppdatering

Programmet kan oppdateres direkte på følgende lenke: http://www.wis.no/tiltak/fil/wt45.exe.

Eller på vanlig måte - enten gjennom automatisk oppdatering i Wis Tiltak (System mappe - velg modulen Oppdatering) eller via programmets nettside http://www.wis.no/tiltak.Velg nedlastning.

NB! Det må ikke være noen som arbeider i Wis Tiltak under oppdatering.
Vi anbefaler å ta en backup av programmet før oppdatering

På våre nettsider http://www.wis.no/999/232/1539-3383.html kan du se en detaljert oversikt over hva som er gjort i versjon 4.5