Wis Tiltak

Nyhetsbrev 03.11 2008

Mange forbedringer og noen feilrettinger

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Tiltak og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Tiltak.

Vi kommer nå ut med en ny versjon av Wis Tiltak. Versjon 4.4. Vi har hatt en aktiv dialog med våre brukere og mange ønsker er kommet inn, samt forbedringer av eksisterende rutiner.

Oppdatering
Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk oppdatering i Wis Tiltak (System mappe - velg modulen Oppdatering) eller via programmets nettside http://www.wis.no/tiltak.Velg nedlastning.

NB! Det må ikke være noen som arbeider i Wis Tiltak under oppdatering.
Vi anbefaler å ta en backup av programmet før oppdatering 

Versjonen inneholder bl. a : 

  • Eget opplegg for ventelister med ny rapport
  • Mulig å sette eget stilsett
  • Forbedret tekstbehandler med støtte for sideskift i tabeller
  • Sperring av ikke redigerbare felt
  • Ny video hjelp for stilsett
  • Forbedret tekstmaler
  • Vi anbefaler alle å oppdatere til denne versjonen.

Hold deg orientert på våre nettsider www.wis.no/tiltak. Her finner du vanlige spørsmål, videohjelp og nyheter.

På våre nettsider http://www.wis.no/999/232/1539-3168.html kan du se en detaljert oversikt over hva som er gjort i versjon 4.4.