Wis Tiltak

Nyhetsbrev 15.08 2008

Oppsamlingsversjon med diverse feilrettinger samt ny rapport.

Denne informasjon går til tiltaksbedrifter som har lastet ned eller ønsker info om Wis Tiltak.

Vi kommer nå ut med en ny versjon av Wis Tiltak. Versjon 4.3. Versjonen er stort sett en feilrettingsversjon av små feil som er blitt rapportert inn. Inneholder dessuten en ny rapport nr. 5 oversikt timeføring. Rapporten tar med all informasjon på timeføringen. Planlagte/utførte timer, gyldig fravær, ferie etc.

 

Vi oppfordrer alle til alltid å oppdatere programmet til siste versjon.Ta backup av programmet før oppdateringer.

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Tiltak (System mappe - velg modulen Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/tiltak.Velg nedlastning

I denne versjon er det bla.:

  • Ny timeførings rapport 
  • Kommentar felt tas med på rapport 10 tiltakshistorikk
  • Synliggjøre lisenskode pr. år.
  • Diverse feilrettinger


Vi ønsker innspill på bruken av Wis Tiltak, samt forbedrings muligheter.


På våre nettsider www.wis.no/999/232/1539-3240.html kan du se en detaljert oversikt over hva som er gjort i versjon 4.3.