Wis Tiltak

Nyhetsbrev 05.06 2008

Flere fraværsrapporter er klare til bruk

Denne informasjon går til tiltaksbedrifter som har lastet ned eller ønsker info om Wis Tiltak.

Vi kommer nå ut med en ny versjon av Wis Tiltak. Versjon 4.1

Den store nyhet er at vi nå har laget to nye fraværsrapporter. Dette vil gjøre arbeidet med fraværsregistrering og innsendelse til NAV mye lettere.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Tiltak (System mappe - velg modulen Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/tiltak.  Velg nedlastning

I denne versjon er det bla.:

  • Nye fraværsrapporter (årsoversikt og 4 ukers rapport til NAV)
  • Flere utvalg i velgeren på personal (mulig å velge pr. tiltak, pr. avdeling, pr. status. 
  • Automatisk telling av fraværsdager
  • Kobling av personer på firma logg.  

Neste versjon 4.2 kommer onsdag den 2. juli. Vi planlegger da å sette stopp for desidert utvikling, men vil oppdatere programmet ettersom det kommer inn ønsker om nye funksjoner

Her kan du se en oversikt over versjoner, med en liste over ting som er utført.

 

Er det spørsmål eller problemstillinger i forbindelse med oppdatering, så ta gjerne kontakt

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no