Wis Tiltak

Nyhetsbrev 09.05 2008

Forbedring av fletting i dokumentmal

Denne informasjon går til tiltaksbedrifter som har lastet ned eller ønsker info om Wis Tiltak.

Vi kommer nå ut med en ny versjon av Wis Tiltak. Versjon 4.0

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Tiltak (System mappe - velg modulen Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/tiltak. Velg nedlastning

I denne versjon er det bla.:

  • Forbedring av fletting i dokumentmal
  • Nye tekstmaler på APO (Arbeidspraksis i ordinære virksomheter) og maler for Osloregionen (AB og APS)
  • Forbedring i fraværsføring
  • Opplegg for standard timeantall i bedriften

Neste versjon 4.1 kommer fredag den 23. mai.

Gå til våre nettsider for en fullstendig liste over ting som er utført.

http://www.wis.no/999/232/1539-3044.html?AccessCode=&FilterCompleted=1

Er det spørsmål eller problemstillinger i forbindelse med oppdatering, så ta gjerne kontakt

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no