Wis Tiltak

Nyhetsbrev 10.04 2008

I denne versjon lanserer vi nye rapporter

Denne informasjon går til tiltaksbedrifter som har lastet ned Wis Tiltak.

Vi kommer nå ut med en ny versjon av Wis Tiltak. Versjon 3.4

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Tiltak (System mappe - velg modulen Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/tiltak. Velg nedlastning

I versjon 3.4 er det bla.:

  • mange nye rapporter bla. logglister, oversikter over ansatte med status og tilknytning, journal forside og oppgaveliste.
  • Nye tekstmaler på ORD (taushetserklæring, arbeidsavtale, velferdsperm og fraværsmelding)
  • Felles tekstmal: Risiokovurdering, handlingsplan.
  • Forbedret litt på tilgangstyring

Våre to statistikk halvårs rapporter til ASVL/NAV er underveis og vi anbefaler bedriftene å starte time og fraværsføring i Wis Tiltak.

For å se rapportene trykk rapportikonet eller utskriftsknappen i knapperaden.


Neste versjon 4.0 kommer torsdag den 1. mai.
Da skal lisens opplegget være klart og vi vil starte fakturering.

Her kan du se se en oversikt over hva som er gjort i denne versjon: www.wis.no/999/232/1539-3032.html

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no