Wis Tiltak

Nyhetsbrev 14.02 2008

Retting og stabilisering

Denne meldingen går til alle som har lastet ned versjon 3.0 av Wis Tiltak.

Vi kommer nå ut med en ny versjon av Wis Tiltak. Versjon 3.1

I denne versjon er det bla.:

  • Lagt inn nye standard system maler (Veien videre og avklaring)
  • Forbedret og ferdigstilt fraværsføring med type fravær
  • Retting av småfeil og koblinger
  • Ferdigstilt timeføring - det er lagt inn demo video på timeføring

NB. De som skal skrive i wis tiltak må settes med tilgang administrator i brukermodulen. Fullstendig tilgangsstyring vil være klar fra neste versjon

Neste versjon 3.2 kommer onsdag den 20 februar.

Vil du se en oversikt over versjoner, med en liste over ting som gjenstår/er utført så gå inn på www.wis.no/tiltak og velg versjoner i venstremenyen.

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Tiltak (System mappe - velg modulen Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/tiltak.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Da risikerer du at programmet ikke blir oppdatert som det skal, og du må kjøre oppgradering en gang til.

Ta kontakt hvis du opplever feil.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no