Wis Tiltak

Nyhetsbrev 08.02 2008

Vi takker for interessen og tålmodigheten.

Denne meldingen går til alle som har lastet ned versjon 3.0 av Wis Tiltak.

 

Vi takker for interessen og tålmodigheten.

6 bedrifter har nå installert Wis Tiltak 3.0. Installasjonen er gått greit, alle funksjoner virker. Vi kommer med ny oppgradering hver onsdag i en tid fremover, neste oppgradering blir onsdag 13. februar.
Her vil programmet bli stabilisert og rettet for småfeil.

Programmet kan oppdateres gjennom automatisk nedlasting i Wis Tiltak (System - Nedlasting).

Ettersom den store forandring i Wis Tiltak er personal modulen, hvor alle ansatte i bedriften skal legges. Vil det nå være fokus på tilgangsstyring. Her vil vi lage et opplegg så bare det personale du har adgang til å redigere vil komme opp i lista.

 

Eksempel:
En kollega skal ikke kunne se en anden kollegas fraværsmeldinger etc. Vi håper å kunne presentere en sikker tilgangsstyring ved neste oppdatering.

 

Vi ønsker fortsatt lykke til med programmet og arbeidet.

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no