Navi Sentralbase

Navi Sentralbase er en database som mottar data fra alle folkehøgskoler og lar aktuelle partnere hente ut nødvendige data.

Navi Sentralbase er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og Folkehøgskolerådet. Det er WIS som står for planlegging, utvikling og drift av den tekniske løsningen.

Fra Navi (Folkehøgskolens administrasjonssystem) kan man enkelt overføre alle aktuelle data fra programmet til sentralbasen.
Du finner Navi Sentralbase her

Navi Sentralbase