WisWeb

WisWeb kursplan

Vi deler brukerne inn i kategorier etter hvor mye av løsningen de skal benytte. Disse har helt ulikt kursbehov.

Document image

Brukerkategori  Beskrivelse Kursbehov
Lesebrukere:  Kunne søke fram relevante opplysninger samt melde avvik. 3 timer
Skrivebrukere:  Kunne behandle avvik, lage prosedyrer og nye versjoner, ta ut statistikk. +3 timer
Administratorer:  Kjenne til hele løsningen. Kunne sette opp menyer, tilganger og administrere brukere +1 dag

Lesebruker

Forutsetning:

Windows erfaring
Tid: 3 timer 

Opplegg

Kan gjøres på storskjerm

Utsjekking

Alle skal melde et avvik med teksten "Jeg er i gang". Skriveansvarlig sørger for å få inn en slik melding fra alle brukere.

Innhold:

 1. Logge på
 2. Endre passord
 3. Gjennomgå min profil
 4. Legge til kompetanse
 5. Slå opp informasjon i de forskjellige moduler
 6. Skrive ut informasjon 
 7. Ta opp et globalt søk
 8. Melde et avvik fra avviksmodulen
 9. Finne hjelpetekst - utskrive tema
 10. Se en video
 11. Legge til favoritter
 12. Finne rapporter

Skrivebruker

Forutsetning
Windows erfaring + kurs for lesebruker
Tid: 3 timer

Opplegg

Visning gjøres på storskjerm. 1- 2 personer på egen PC.

Utsjekking

Alle skal kunne behandle et avvik, lage en ny prosedyre og en ny versjon, samt legge
til godkjenning.

Innhold:

 1. Opprette en ny prosedyre
 2. Legge den til høring, godkjennelse
 3. Lage ny versjon av prosedyren
 4. Koble prosedyrer til lovverk, kvalitetsmål, relaterte prosedyrer, skjema etc.
 5. Sette lesekrav på prosedyren
 6. Legge inn nye styrende dokumenter, lovverk etc
 7. Opprette et nytt skjema, koblet fra filarkiv eller selvstendig
 8. Behandle et avvik og lukke det
 9. Kunne bruke hjelpemuligheter, video, hjelp og tips
 10. Lage en oppgave
 11. Laste opp filer, bilder 
 12. Oppdatere info i alle tilgjengelige moduler
 13. Søppelbøtte - tømme/gjenopprette

Administrator

Forutsetning
Windows erfaring + kurs for skrivebruker
Tid: 8 timer

Opplegg

Visning gjøres på storskjerm. 1 person på egen PC. 

Utsjekking

Legge inn en ny bruker og koble alt sammen

Innhold:

 1. Sette opp menyer - legge til moduler og strukturere i kategorier
 2. Sette opp tilganger nyansere på modulnivå med lese, redigere, publisere etc.
 3. Administrere brukere. Koble til meny, tilgang og kontakt
 4. Finne brukernavn, passord
 5. Info om nettsted modulen
 6. Legge til områder og administrere disse