WisWeb

Infobrev 21.12.2011

Nyhetsbrevet omfatter november og desember 2011

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb

De viktigste endringene:

Vi har gjort noen forbedringer i WisWeb som vi ønsker å informerer om. Bl.a:

  1. Bedre oppslag i rapporten kalender liste.
    Man kan nå velge fra og til dato på forhåndsvisning i stedet for tidligere bare en måned
  2. Hurtigere og bedre visning av kontaktoppslag. Det vises nå både firma, navn og stilling i velgeren. 
  3. Forandret prinsipp for lesing av nyheter
    Alle interne nyheter må nå ha hake for intranett på områdeflippen. Kun personer som har dette område vil vises som lesere av nyheten. Andre som har lest nyheten vil komme opp under lest av andre. Dette gjelder både nyhtesmodulen og kalendermodulen.

Du kan få flere detaljer ved å gå på våre nettsider www.wisweb.no/35608/152/35795-4211.html
Vi gjør oppmerksom på at all support på løsningen er med i den årlige driftsavgiften.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle våre brukere en riktig God Jul og et Godt Nyttår.

Om nyhetsbrevet

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.
Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Med hilsen
Dag Waade
Prosjektleder


Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no