WisWeb

Infobrev 01.07.2011

Nyhetsbrevet omfatter vårperioden 2011

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWe

De viktigste endringene:

 1. Bedre stabilitet
  Vi har gjort flere grep for å at systemet bedre tåler store belastninger. Bilder og filer i WisWeb tar opp nærmere 90% av systemet, og dette er nå flyttet ut til egne lager. Dette har øket både hastigheten og stabiliteten.
 2. Større sikkerhet
  Vi har leid inn et eksternt sikkerhetsfirma til å gjennomgå våre systemer og rutiner, og har har funnet forhold som vi kan forbedre. Det ble også avdekket noen svakheter i WisWeb, og det ble i april gjort en større omlegging av hvordan systemet henter ut data. Dette har gjort at WisWeb nå er sikrere med tanke på uønsket tilgang.
 3. Forbedringer av systemet
  - BMS-moduler har fått flere forbedringer - bl.a lettere å legge inn og få en oversikt over tiltak
  - Avviksstatistikk har fått ny muligheter - en kan nå velge alle avviksstatuser og ikke bare de som er lukket

En av våre store kunder, Hemne kommune landet på en 12 plass blant landets kommuner innefor kvalitet på pleie- og eldreomsorg. Kommunen er den desiderte beste kommunen innenfor dette området i Midt-Norge. Hemne kommune bruker vårt verktøy WisWeb til å styre sin virksomhet.

Vi får stadig flere brukere av WisWeb, særlig innenfor kvalitetsmodulene er det stor interesse. Mange som står i en sertifiseringsjobb bruker WisWeb kvalitet til dokumentasjon og styring av kvalitetsarbeidet. Her leverer vi både selve løsningen, men også rådgivning innenfor innhold og oppbygging.

Svanem AS er en av de første bedrifter som skal resertifiseres innenfor EQUASS. De benytter WisWeb og vi har hatt et tett samarbeid på innholdssiden.
Med WisWeb går du fra Windows til Web. Dette gir mange fordeler i forhold til tigjengelighet og vedlikehold av all slags informasjon.

Vi ønsker nye brukere velkommen og gjør samtidig oppmerksom på at all support på løsningen er med i den årlige driftsavgiften.

God sommerferie

Om nyhetsbrevet

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.
Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no