WisWeb

Infobrev 02.02.2011

Nyhetsbrevet omfatter denne gang perioden fra de siste to måneder i 2010 frem til januar 2011.

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb. 

De største endringene er:

  • Mulighet for å gjenta oppgaver og administrere oppgaver i en serie med bestemte intervaller og frister. Alt kan nå settes opp i oppgavemodulen med varsling på forsiden.
  • Det er nå mulig å velge forskjellig design i WisWeb, hele prosessen er automatisert og enkelt for oss å endre. Design endres i brukerprofilen på knapperaden. Prøv himmelblå.
  • Vi har laget visemal på sjekkliste
  • Ellers er det gjort noen feilrettinger av mer teknisk art.

Du kan se en oversikt over versjonene på våre nettsider

Vi gjør oppmerksom på at wisweb nå støtter lesing av informasjon på Intranettet i alle nettlesere, samt på Ipad, Iphone og android telefoner. Redigering av informasjon er enda bare mulig i Internett Explorer.

Nye brukere

  • I desember fikk vi en ny stor kunde inn på WisWeb kvalitet. Det er Wacker Chemicals Norway som produserer standard og raffinert silisiummetall.
  • Troll-Tinn AS har også valgt WisWeb kvalitet i arbeidet med revisjoner og sertifisering.
  • Likedan kom Fana Folkehøgskule med i gruppen av brukere på WisWeb kvalitet.

Vi ønsker nye brukere velkommen og gjør samtidig oppmerksom på at support på løsningen er med i prisen.
Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no