WisWeb Navi

Versjon 2015-Q4

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 49

Drift Komponent Tekst Status
Kortkurs
WWII-3127
Autonummerering på elever i kortkurs

Ny kortkursdeltaker tildeles nummer fortløpende.

Utført
12.01.2016
Import/eksport
WWII-3194
Tibe import: Feil datoformat

Det var en feil som gjorde at søknader fra 27.12.2015 ikke ble hentet inn. Feilen ble korrigert og alle søknader er på plass.

Utført
29.12.2015
Import/eksport
WWII-3195
Tibe Import: Feil ved store filer

Søknader ble ikke importert dersom de hadde vedlegg større enn ca 15 MB. Denne grensen er nå endret til 100 MB. Noen få søknader ble stoppet pga stort vedlegg, men er nå på plass.

Utført
29.12.2015
Kortkurs
WWII-3192
Kortkurs fravær - Feil rekkefølge på elever

Det manglet sortering på elever ved fraværsføring på kortkurselever.

Utført
22.12.2015
Person
WWII-3180
Vise fire siffer på år i fødselsdato

Gått over fra to til fire siffer i datoer.

Utført
16.12.2015
Søknad
WWII-3188
Telefon på referanseperson på import fra folkehogskole.no

Telefon på referanseperson ble ikke med ved import fra folkehogskole.no.

Utført
16.12.2015
Rapport
WWII-3184
Feil på rapport gjennomførte kurs

Enkelte kortkurs manglet på oversikten. Dette er rettet.

Utført
11.12.2015
Kortkurs
WWII-3121
Flere kolonner i seksjon Elever på kortkurs

Det er nå mulig å legge inn flere kolonner i seksjon elever på kortkurs.

Utført
09.12.2015
Kortkurselev
WWII-3125
Vis flere felt fra personmodulen på kortkurselev

Har nå lagt inn flere felt fra Person på Kortkurselev:
Mobil, E-post, Kjønn, Adresse, Postnr/sted, Personnr

Utført
09.12.2015
Bilde
WWII-3110
Får ikke vist interne bilder ved fletting

Det var tidligere slik at interne bilder som ble lagt i dokumentmal eller innholdsmal ikke ble med i ferdige flettebrev. Problemet er løst og interne bilder vises nå.

Utført
08.12.2015
Kortkurs
WWII-3172
Omregningsfaktor for kortkurs

Det ble oppdaget at gamle Navi og nye Navi hadde noen små ulikheter på omregningsfaktor for kortkurs. Etter en gjennomgang av saken viser det seg at det i gamle Navi har vært en liten feil (3. eller 4. desimal) på omregningsfaktor for enkelte dagtall. WisWeb er lik sentralbasen og lik tabellen som Udir har på sine nettsider.

Utført
08.12.2015
Kortkurs
WWII-3174
Forbedre rapport Kortkursoversikt

Rapporten beregnet feil tall i kolonnene for tellende elever og årselever. I tillegg har rapporten blitt vesentlig mye raskere.

Utført
08.12.2015
Fravær
WWII-3175
Feil ved import av kortkursfravær fra Navi

Når fravær på kortkurs ble importert fra gamle Navi, manglet det en opplysning som gjorde at fraværet i WisWeb ble feil. Vi har nå rettet data på alle skoler slik at fraværet beregnes riktig.

Utført
08.12.2015
Fraværsføring
WWII-3166
Hindre dobbel lagring i /fraver

Dersom en klikket raskt på lagreknappen to ganger, kunne det med en treg linje oppstå feil i dataene. Denne muligheten er nå stoppet.

Utført
28.11.2015
Kortkurs
WWII-3031
Kopiere kortkurs

En kan nå kopiere et eller flere kortkurs til nytt år eller til samme år. Gå til tabellvisning, hak av for ønskede felt og klikk Mer - Kopier til år.

Utført
27.11.2015
Person
WWII-3163
Vise meldinger på Person

Det er nå lagt inn en egen seksjon på redigeringsskjemaet på person som viser alle sendte meldinger (SMS/e-post). Det er også mulig å hoppe til meldingen fra redigeringsskjema. Dersom en melding er sendt til flere personer, vil den dukke opp på alle mottakere. Det er også lagt inn på visningsskjemaet.

Utført
27.11.2015
Søknad
WWII-3155
Rette seksjonen "Vedlegg" i visemal for søknad

Vedleggene på søknaden ble ikke vist på visningsskjemaet til søknaden. Det var riktig på redigeringsskjemaet.

Utført
27.11.2015
Rapport
WWII-3145
Navi-rapport nr 41: "Fag med elever, navneliste"

Legge til rapport som tilsvarer rapport i gamle Navi nr 41 for å kunne føre fravær på papir.

Utført
25.11.2015
Rapport
WWII-3137
Feil i rapport Fraværsoversikt per elev

I spesielle tilfeller kunne fravær fordelt.på timer være mangelfull Dette skyldes i hovedsak en svakhet i import fra gamle Navi. Selve fraværet i dager, timer og prosent var ikke berørt.

Utført
13.11.2015
Pålogging
WWII-3010
Tonivå pålogging: ikke ta hensyn til små/store bokstaver i sms-kode

Når man taster inn sms koden så tar den ikke lengre hensynt til små og store bokstaver. Ei heller etterfølgende mellomrom. Dette håper vi gjør det enklere å logge på med mobil.

Utført
11.11.2015
Kortkurs
WWII-3115
Sett standard sortering på kortkurs tabell til sluttdato synkende
Utført
11.11.2015
Kortkurs
WWII-3120
Avbryt elevregistrering når dialogen lukkes.

Når man lukker (med krysset) dialogen for legg til elev på kortkurs så blir eleven likevel lagt til.

Utført
11.11.2015
Kortkurs
WWII-3119
Fyll ut kjønn basert på personnummer på registrering av kortkurselever.

Tredje siffer i personnummeret angir kjønn. Partall for kvinner, oddetall for menn.

Utført
11.11.2015
Kortkurs
WWII-3122
Sett fokus til søkefelt i dialogen "Opprett elev"
Utført
11.11.2015
Kortkurs
WWII-3118
Legg til kjønn på registrering av kortkurselev
Utført
11.11.2015
Kortkurs
WWII-3116
Datokolonne i kortkurs-Kursdager har ikke plass til år ved redigering.

Økt bredden på feltet så hele datoen får plass også ved redigering.

Utført
11.11.2015
Konfigurasjon
WWII-3111
Feil på lagring i nummerserie

Når man forsøker å endre på en verdi i nummerserie i konfigurasjonsmodulen, så får man feilmelding

Utført
11.11.2015
Fraværsføring
WWII-3027
Knytte fraværsføring til bruker istedet for personale

Tidligere ble fravær knyttet til personale. Dette er er nå endret til bruker. Det gjør at en vil se hvem som har ført selv om bruker ikke er oppført som personale.

Utført
09.11.2015
Fravær
WWII-3080
Legg til flagg for deaktivert på fraværstype

Mulighet for å sette fraværstype som ikke lenger til deaktivert. Typen vil da ikke vises i /fraver.

Utført
09.11.2015
Konfigurasjon
WWII-3091
Legg til flagg for deaktivert for Timeplan

Mulig å sette timer deaktivert slik at de ikke dukker opp på /fraver. Dette er typisk for fiktive timer som tidligere er opprettet for å forenklere fraværsføring på flere timer.

Utført
09.11.2015
Fraværsføring
WWII-3103
Forbedre fraværsføring

Det er gjort en større forbedring av fraværsføringen. Det er nå mulig å bl.a. føre på flere timer, føre heldagsfravær og korrigere fraværstyper. Mer informasjon og video her:
> https://goo.gl/BMpf3w

Utført
08.11.2015
Import/eksport
WWII-3107
Koble kun linjefag på importen fra folkehogskole.no

Om man har to fag med samme navn (der ett er linjefag), så blir den ikke koblet til søknaden selv om den heter det samme på folkehogskole.no

Utført
02.11.2015
Innholdsmal
WWII-3104
Flere flettefelt for søknad

Har lagt inn flere flettefelt på søknad: Mottatt dato, Opptatt dato og Kursets startdato.

Utført
28.10.2015
Kortkurs
WWII-3093
Ved «opprett elev» bør markøren automatisk stå i «etternavn»

Når en klikker "Opprett person" på Legg til elev på kortkurs, skal markøren settes i feltet Etternavn.

Utført
28.10.2015
Organisasjon
WWII-3097
Får ikke valgt kategori på Organisasjon

Får ikke til å velge kategori på Organisasjon, selv om de finnes i Konfigurasjonsmodulen.

Utført
28.10.2015
Fravær
WWII-3102
Fraværsoversikt: Forbyttet data i 2 kolonner

Tall for % fravær til nå og % fravær totalt er forbyttet.

Utført
26.10.2015
Fag
WWII-3101
Utskrift av Fag: Diverse feil

Korrigert utskrift av fag slik at den er mer lik visningsskjemaet.

Utført
24.10.2015
Fag
WWII-3096
Utskrift Fag feil kobling til Lærer

Feltet lærer på utskrift er ikke samme som visning

Utført
23.10.2015
Fraværsføring
WWII-3049
Fraværsføring per linje: Ikke sideskift pr linje hvis utvalg på fag.

Når en kjører rapporten, så legges det inn sideskift mellom hvert linjefag (Linje). Når en har valgt filter på ett bestemt fag, så er det derimot ønskelig at linjefagene og elevene listes opp fortløpende, uten ekstra sideskift mellom hver linje.

Utført
23.10.2015
Kortkurs
WWII-3094
Markere feil personnummer på Person

Feil personnummer blir nå markert i Personmodulen.

Utført
21.10.2015
Startside
WWII-3100
Forbedre forsidelement Kommende bursdager

Viser nå også personer den dagen de har fødselsdag samt tar hensyn til skuddårsbursdager.

Utført
20.10.2015
Kortkurs
WWII-3095
Ny elev på kortkurs mangler Mellomnavn.

Når en legger til ny elev på et kortkurs, manglet dialogen for "Opprett person" mellomnavn. Dette er nå lagt inn.

Utført
20.10.2015
Kortkurs
WWII-3092
Endre rekkefølge på felt ved ny elev på kortkurs.

Når en på kortkurs legger til ny elev, er rekkefølgen på feltene under "Opprett person" endret til Etternavn, Fornavn, Mellomnavn slik at det blir konsekvent med resten av systemet.

Utført
20.10.2015
Hovedkurselev
WWII-3078
Hovedkurselev: Utskrift av liste tar ikke med mellomnavn

I utskrift fra tabell over hovedkurselever manglet mellomnavnet på elevens navn.

Utført
15.10.2015
Fravær
WWII-3081
Ny rapport: "Fraværsoversikt"

Det er laget ny rapport for fraværsoversikt. Denne har mye av det samme innholdet som "Fraværsoversikt per elev" men har en rad per elev.

Utført
15.10.2015
Rapport
WWII-3083
Rette rapport "Kontakter per gruppe"

Feltene for adresse og mobil kom ikke fram i rapporten.

Utført
14.10.2015
Beboer
WWII-3040
Feilmelding på rom når beboer er tilknyttet kurs

Får feilmelding på noen rom.
Skyldes at elever på rommene ikke er koblet til hovedkurs

Utført
08.10.2015
Fravær
WWII-3075
Rapport "Fraværsoversikt per elev" tar ikke med heldagsføring uten timer.

Ved noen tilfeller så blir ikke heldagsføringer med på rapporten

Utført
07.10.2015
Hovedkurselev
WWII-3050
Vis flere felt fra personmodulen i elevvisning
Utført
02.10.2015