WisWeb Navi

Versjon 2015-Q3

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 24

Drift Komponent Tekst Status
Eksport
WWII-3070
Feil på eksport til NaviSB

Feil i eksport til sentralbasen når emnekode på fagtype ikke er utfylt.

Utført
02.10.2015
Fravær
WWII-3064
Fjern timekode fra fraværsføring

Viser bare tekst og ikke kode på timeliste på /fravær

Utført
30.09.2015
Rapport
WWII-2903
Forbedre rapport "Fraværsoversikt per elev"

Rapporten er laget helt på nytt. Tar hensyn til timeplan og fraværstyper. En side (eller flere) pr. elev. På hver elev listes datoer med fravær opp. Først totaltall og så detaljer pr. time. Der vises antall timer og fagkode. Nederst er det oppsummering med grunnlag samt fordeling på fraværstyper.
http://wisweb.uservoice.com/knowledgebase/articles/742566-frav%C3%A6rsoversikt-per-elev

Utført
29.09.2015
Fag
WWII-3065
Rapport Oversikt fag: Feil i kolonne Elever

Rapport "Oversikt fag" viser kapasitet i elevfeltet.

Utført
28.09.2015
Fraværsføring
WWII-3061
Fraværsføring: Utvid valgliste for fag og time

Forbedret visning av liste for fag og time, slik at den bruker mer av skjermplassen.

Utført
26.09.2015
Pålogging
WWII-3058
Endret tid for avlogging

Avloggingstiden i programmet er nå endret som et tiltak for å redusere sjansen for at feilen med at brukere overtar tilgang fra annen bruker oppstår.

Utført
24.09.2015
Rapport
WWII-2847
Forbedre filter i rapporter

Når en bytter mellom rapporter kan det av og til bli hengende igjen filter og noen ganger kommer like filter flere ganger.

Utført
24.09.2015
Hovedkurs
WWII-3056
Problemer med å legge til kortkurselev

Når det legges til elev på et kortkurs, blir det feil dersom postnummer ikke er utfylt.

Utført
24.09.2015
Grensesnitt
WWII-3007
Vurder antall treff pr. side

Vi har nå valgt å gjøre et forsøk på å øke antall treff pr side fra 50 til 250 (5-doblet). Da skal det f.eks. gi plass til alle elever uten at en må bla.

Utført
16.09.2015
Grensesnitt
WWII-3012
Bytt ikoner for kryssboks i tabell

Fjernet ikon for kryssboks i tabell når den ikke er valgt. Det gjør at det er lettere å se rader med kryss.

Utført
16.09.2015
Fag
WWII-3045
Feil i kryssboks kolonner i Fag tabellvisning

I fagmodulen var det ikke mulig å redigere kolonner med ja/nei (kryssbokser).

Utført
16.09.2015
Hovedkurselev
WWII-3043
Rapport Elev kartotekkort viser ikke mobilnr

Viser ikke mobilnr på rapport "Elev kartotekkort"

Utført
16.09.2015
Fag
WWII-2939
Fag: Ønsker Linje (ja/nei) som filter

Har nå filter for linje i modul fag.

Utført
16.09.2015
Fravær
WWII-3018
Fraværsføring krasjer hvis blank sortering i timeplan

Fikk ikke opp fraværsføring dersom det manglet sortering på en eller flere timer i timeplan på Konfigurasjon.

Utført
14.09.2015
Fravær
WWII-3020
Ikke overskriv eksisterende fraværstype ved fraværsføring

Dersom en går tilbake og endrer på en tidligere fraværsføring, vil alle som hadde fravær den dagen få satt sin fraværstype tilbake til standard. Nå beholdes fraværstypen som er satt.

Utført
14.09.2015
Grensesnitt
WWII-2728
Forenkle innskriving av dato

Alle datofelt på skjema og i tabell er nå mer fleksible:

  • kan bruke flere skilletegn (punktum, komma, bindestrek, skråstrek)
  • kan skrive inn siffer uten skilletegn
  • kan angi deler av dato (benytter gjeldende måned og år)
    Eks: 7,9 tolkes som 07.09.2015 (hvis vi er i 2015)
    Eks: 20 tolkes som 20.09.2015 (hvis vi er i september 2015)
Utført
14.09.2015
Import/eksport
WWII-2927
NaviSB eksport krasjer om en kortkurselev ikke er koblet til person

Om man sletter person som er koblet til en kortkurselev, så krasjer kontrollkjøringen på eksport til NaviSB

Utført
10.09.2015
Hovedkurselev
WWII-2877
Feil ved utskrift av post på Hovedkurselev

Utskrift av hovedkurselev skal nå fungere.

Utført
10.09.2015
Hovedkurselev
WWII-2848
Filter for linje på rapport "Elever med bilde"

Rapporten har nå fått filter for Linje.

Utført
09.09.2015
Import/eksport
WWII-2999
Eksport til Navi SB - Ikke ta med kortkurs uten tilskudd.

Eksport til sentralbasen kontrollerer og eksporterer kortkurs som er markert som "Ikke tilskudd". Dette er nå korrigert.

Utført
09.09.2015
Fag
WWII-2924
Forbedring fagkobling

Når en står i tabell på hovedkurselev, kan en nå markere enkelte elever som skal behandles. Dersom ingen har hake eller det er satt hake i ruten for å velge alle i toppen av tabellen, vil alle elever i utvalget bli behandlet. Det står også nå i dialogen hvor mange fag som vil bli lagt på hvor mange elever.

Utført
09.09.2015
Person
WWII-2996
Feil ved lagring av fødselsdato på søknad, kortkurselev og personale.

Det var en feil i behandling av tidssoner på felt for fødselsdato på søknad, kortkurselev og personale. Dette kunne gjøre at fødselsdato ble lagret på dagen før innskrevet dato.

Utført
08.09.2015
Fravær
WWII-2850
Utlogging fra fraværsføring

På fraværsføringsskjema er det nå mulig å klikke navnet sitt oppe til høyre og "Logg ut". Da er en utlogget. En må klikke "Logg inn" for å gå til skjermbilde for pålogging.

Utført
08.09.2015
Hovedkurselev
WWII-2876
Hovedkurselev, tabell: Gruppering også på oppslagsfelt

Det har tidligere ikke vært mulig å gruppere tabellene på kolonner med oppslag. Dette er nå løst i modulen hovedkurselev.

Utført
05.09.2015