Wis Skole

Bestillingskjema for Wis Skole

Fyll ut feltene nedenfor, skriv ut, skriv under, scann og send på e-post til wis@wis.no.

Skoleår

Prisgruppe

Prisen avhenger av skoletype og antall elever. Prisen er pr. skoleår og inkluderer ubegrenset brukerstøtte og alle nye versjoner. Prisen er eksl. mva.

Skoler uten ungdomstrinn, barnehager, SFO:

Uavhengig av elevtall, kr. 2 100,-

Skoler med ungdomstrinn

1-99 elever, kr. 2 100,-
100-349 elever, kr. 4 200,-
350 elever eller mer, kr. 6 300,-

Dersom alle skolene i en kommune bestiller lisens, innvilges det rabatt på 20% for hver av skolene.

Bestilling

Etter at WIS har mottatt denne bestillingen, sendes en lisenskode tilbake på e-post.
Skolen henter selv installasjonsfilen for programmet fra adressen www.wis.no/skole

Pris

Prisen dekker bruk av Wis Skole for ett skoleår med alle nye versjoner.
I tillegg dekkes fri brukerstøtte på e-post og telefon.

 

Dato:                      Underskrift: _____________________________________