Design

Fotografering for Grilstad Fabrikker

Viskom AS gjennomførte rundt årsskifte 2004/2005 en omfattende fotograferingsjobb

Document image

Viskom AS gjennomførte rundt årsskifte 2004/2005 en omfattende fotograferingsjobb for Grilstad Fabrikker AS, Stranda Spekemat AS og Alf Bredrup AS. Jobben gikk ut på å fotografere alle tre selskapenes nasjonale produktportefølje. Det settes høye kvalitetskrav til en slik jobb, da bildene blant annet skal brukes til annonsering i kjedenes kundeblad.

En utfordring ved å ta bilder av spekemat-pakninger, er reflekser i emballasjen. Dette har Viskom AS løst på en veldig bra måte. Bildene skulle også ha utklippsbane, noe som krevde et møysommelig arbeid. Jeg er veldig godt fornøyd med sluttresultatet av jobben, og har en oppfatning av Viskom AS som dyktig og punktlig.

 Rune Pollestad, Kategorikonsulent Grilstad Fabrikker AS

Her ser du noen av bildene:

Grilstad 1Grilstad 2Gullsalami