Design

Statoil Tjeldbergodden

CD'en fra revisjonsstansen gir på få minutter få en god innsikt i hva stansen gikk ut på, og hva essensen i stansen var.

Document image

Revisjonstansen 2007 på Tjeldbergodden

Oppdraget var todelt:

VISKOM skulle lage og distribuere en daglig informasjonsavis under revisjonsstansen. Dette var et ark med tekst/bilder på begge sider som skulle være tilgjengelig for alle som jobbet med stansen.
Dette var vellykket. Det krevde likevel en del hjelp fra Statoil for å skaffe ønsket stoff / Intervjuobjekter etc. til dette.

Under en revisjonstans er det viktig for RS-ledelsen å kunne få ut informasjon på en effektiv måte til alle. Dette ble denne avisen brukt til.
Noe som igjen krever at den får en "populistisk" vri som fenger de fleste.
Dette klarte VISKOM på en utmerket måte.

VISKOM skulle lage en CD fra stansen, som alle som var med på stansen skulle få som en gave. Dette var også vellykket.
Ved å se denne CD'en kan man på få minutter få en god innsikt i hva stansen gikk ut på, og hva essensen i stansen var.

Tidligere stanser så har Statoil selv laget denne avisen.
Årsaken til at vi satte bort dette oppdraget denne gangen, var mangel på egne ressurser. Under en revisjonsstans så er de fleste meget opptatt med selve utførelsen av stansen. Dette ga nok VISKOM noen problemer, da de var avhengig av sentrale personer i Statoil for innhenting av informasjon.
Det er selvfølgelig en stor fordel at de som lager en slik avis også har stor innsikt i hva en revisjonsstans går ut på. Derfor vil det være en fordel om de samme personene gjør dette også neste stans.

 

Bjørn Kosberg

Statoil

 

 presentasjon128.gif TipsOss skjermdumpTjelda  

DVD

Storskerm

Avis