Dokumentmal

Dokumentmalen i Wis Tiltak gir deg mulighet for å sette opp standard heading på all skriftlig kommunikasjon. Du kan sette heading  for brev, fax, e-post, skjema, møtereferat, telefonreferat, notat og samtale. Dessuten maler for liggende og stående rapporter. 

Alle dokumentmaler kan settes opp med bedriftens logo og kontaktinformasjon, samt topp og bunntekst. Du kan legge inn forutdefinerte flettefelt.

Malen vises når du velger type og forhandsvisning på loggføringer eller rapporter Alle maler kan redigeres i egen tekstbehandler.

 

Dokumentmaler 5.0

 

 

Underordnede dokumenter