Tekstmal

 TeksmalTekstmaler i Wis Tiltak

Dette er en av de mest sentrale moduler for å håndtere skjemaer og tekster. I basen finnes det over 50 standardskjema og brev basert på de forskjellige ordninger. Skjemaene er satt opp med et bestemt design og alle aktuelle flettefelt.

Standardskjemaene kan importeres inn til bedriften, men bedriften kan også velge å lage egne skjema og definere utseende og hvilke flettefelt som er aktuelle. Modulen er velegnet for skjemaer, men også alle former for standardbrev med et ferdig definert innhold.

Importere

På flippen systemutvalg velger du de malene du vil ha, trykk på knappen  Importer mal i bunnen av velgeren. Du kan markere og importere flere ved å holde Ctrl. tasten nede og klikke på tittelen. 
Du kan nå arbeide med skjemaene, tilpasse de ditt behov, koble de til deltaker/ansatt med utfylte data. Bruk flippen logg på deltaker for å ta opp skjema. Les mer om tekstbehandler

 

Tekstmaler

Underordnede dokumenter