Wis Tiltak har en tekstbehandler lik word. Tekstbehandleren er delt i to flipper: Hoved og verktøy

Hoved 

Består av mest brukte funksjoner, som klipp, lim inn og kopier. Fontsstil og størrelse, hengelås som låser opp dokumentet hvis man vil gjøre endringer. Når dokumentet er låst kan man kun skrive i flettefelt.

Muligheter for valg av stilsett. Det anbefales å bruke stilsett istedet for fontstørrelse og font type, da man da benytter et felles stilsett som er valgt av bedriften. Dette gjør at alle dokumenter ser likedan ut.

Verktøy

Denne flippen inneholder tabellfunksjoner (sett inn tabell med rader), sett inn bilde og innstillinger for retning, marger og størrelse på dokumentet

Utskrift og forhåndsvisning

Når du trykkker på utskrift vil du få utskrevet dokuementet som det ser ut. Trykker du på forhåndsvisning (Lupe) vil du få vist dokumentet med virksomhetens heading (logo og bedriftsinfo)

 

Tekstbehandler 5.2