Wis Tiltak

Nyhetsbrev

Ved nye versjoner legges det ut nyhetsbrev, og kunder varsles om dette på e-post.

Nyhetsbrev 20.06.2017

Da er versjon 6.4.0 klar og inneholder bl.a støtte for eksterne vindu.

Nyhetsbrev 02.03.2017

Da er versjon 6.3.0 klar og inneholder opplegg for varslinger

Nyhetsbrev 15.12.2016

Da er versjon 6.2.4 klar og inneholder nye maler for AFT tiltaket

Nyhetsbrev 10.11.2016

Da er versjon 6.2.2 klar og inneholder bl.a to nye rapporter

Nyhetsbrev 31.10.2016

Da er versjon 6.2.1 klar og inneholder små justeringer og kundeønsker


Alle tidligere brev ...