Navi

Versjon 2018-Q1

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 12

Drift Komponent Tekst Status
Rapport
WWII-4111
Rapportkjøring gjør at tråd blir hengende

Ved utskrift av Fag, kunne det oppstå feil. Dette er rettet.

Utført
27.03.2018
Søknad
WWII-4090
Knytt søknadsgraf på riktig måned

Grafen for søknader på startsiden har brukt 1. i hver måned som telledato. Det betyr at antall søknader i mars kom på 1. april. Det er nå endret til siste dag i måneden. Dermed står nå antall søknader i mars på mars.

Utført
26.03.2018
Søknad
WWII-4089
Loggføre statusendring

Hver gang status på en søknad endres, legges det nå en oppføring i loggen som sier at status er endret fra gammel til ny status.

Utført
26.03.2018
Søknad
WWII-4088
Frafalt dato nytt felt på søknad

Det er lagt til nytt felt "Frafalt dato" på søknaden. Dersom Frafalt dato er er blank og status endres til "Plass frafalt", "Tilbud frafalt" eller "Trukket", fylles feltet ut med dagens dato.

Utført
26.03.2018
Kortkurs
WWII-4061
Fravær mangler på utskrift av kortkurs

Fravær på deltakere på kortkurs kom opp både på visning og redigering av kortkurset, men det manglet på utskrift. Dette er nå korrigert.

Utført
12.03.2018
Person
WWII-4060
Hindre dubletter ved etikett/melding/brev

Når en sender meldinger eller skriver ut brev og etiketter, kan det forekomme at samme person finnes flere ganger i grunnlaget (f.eks. alle kortkursdeltakere på et år). Nå vil samme person bare bli med en gang.

Utført
26.02.2018
Hovedkurselev
WWII-4066
Feil summering av fravær i fagseksjon på hovedkurselev

Det er lagt inn informasjon om fravær på fagene på hovedkurselev. Her var det en feil i summeringen. Feilen er rettet. Husk at antall timer ikke tar hensyn til type fravær eller vt. heldagsføringer. Det er bare antall timer som er registrert at eleven ikke har deltatt på faget.

Utført
23.02.2018
Fraværsføring
WWII-4079
Hindre dobbeltlisting av elever på /fraver

Det har vært noen tilfeller av at samme elev har kommet opp flere ganger i fraværsføring på /fraver. Feilen var knyttet til at en klikket raskt på timer i toppen og at systemet ikke rakk å oppdatere seg mellom klikkene. Det oppsto særlig på trege forbindelser. Svakheten er nå rettet ved at hvert klikk behandles ferdig før en tar det neste.

Utført
15.02.2018
Eksport
WWII-4073
Sett dato i eksport til Kilroy til å følge skoleåret

Den var en feil i eksporten av data til studiebevis slik at eksport etter 01.01. ble knyttet til kommende skoleår i stedet for inneværende. Feilen er korrigert.

Utført
15.02.2018
Person
WWII-4035
Fjerner mellomrom i e-post fra Tibe

Ved import av søknader fra folkehogskole.no blir nå e-post sjekket og evt. korrigert for ugyldige tegn.

Utført
12.02.2018
Fravær
WWII-3857
Filtrer fagvelger på skoleår

Når en lager filter på fag og har valgt skoleår, vil listen bare inneholde fag fra angitt skoleår.

Utført
06.02.2018
Kortkurselev
WWII-4059
Filter på kursets startdato

Det er lagt til filter på kortkurselev, hvor man kan velge kursets startdato og få opp alle elever over flere år.

Utført
06.01.2018