Vedleggshåndtering

Vi ønsker å holde styr på all informasjon omkring deltakeren i Wis Tiltak. Vi flytter derfor all vedlegg over i en tilgangsstyrt mappe.

Fordelene er:

Krav for at en kan ta i bruk vedlegghåndtering: 

Hvordan ta i bruk vedlegghåndtering i Wis Tiltak:

  1. Windows administrator må gi alle brukerne tilgang til å styre rettigheter
  2. Etter oppdatering til versjon 7.0.0, så må alle brukere logge på Wis Tiltak. Wis Tiltak vil da knytte pålogget windowsbruker til Wis Tiltakbrukeren.
  3. Wis Tiltak administrator må sjekke alle brukere(System - Brukere) og huke av for tilknytning til windowsbruker.
  4. Wis Tiltak administrator må flytte alle eksisterende vedlegg inn til felles vedleggmappe.(1. Oppsett - 2. Bedrift - Diverse - 3.-8. Vedleggsinnstillinger)

oppsett_bedrift_diverse tiltak

 

Forklaring til skjermbildet


3. Her velger en vedleggmappe, som nevnt over, så må alle brukere nå mappen ved hjelp av samme sti.
4. Når en har valgt mappe, så huken en av her for å tillate Wis Tiltak og flytte vedlegg inn til vedleggmappen.
5. Om en fyller kravene over, så kan en også huke av for at Wis Tiltak styrer tilgang til vedleggsmappen.
6. Flytter eksisterende vedlegg inn i Wis Tiltak, om ikke alle vedlegg lar seg flytte inn, så kan det komme av at de er ligger på en lokal PC/hjemmeområdet til en bruker, er slettet, eller er i bruk.
7. Om en skal ha tilgang til en deltakers vedlegg, men ikke har det, så kan en bruker som har tilgang benytte denne knappen for å tvinge oppfrisking av mappe tilganger.
8. Om ikke alle vedlegg ble flyttet inn, så kan denne knappen liste opp vedlegg som kom over.

Tilgang til vedlegg styres av tilganger gitt til en bruker, og kan endres ved og endre brukerens avdeling og tilgang under (System - Brukere)
Ved at annen bruker med tilgang gir tilgang for din bruker under Personale - Informasjon - Følgende har tilgang.
Ved at en deltaker flyttes over til din avdeling.