Sluttårsaker

Det er opplegg for å sette sluttårsak i bedriftsmodulen. Velg flippen sluttårsaker.

Her kan bedriften selv krysse av hvilke sluttårsaker de ønsker i systemet. Man kan også legge inn sine egne sluttårsaker.

Det må velges hvilken kategori sluttårsaken tilhører (arbeid, aktive tiltak, passive tiltak)