Sortering på "Fornavn Etternavn" eller "Etternavn, Fornavn"

Vet at en i mange mindre attføringsbedrifter forholder seg til fornavn, så vi har i versjon 6.4(slippes 16.06.2017) lagt inn muligheten for å sortere på fornavn eller etternavn.