Automatiske oppgaver

En kan nå legge inn regler for automatisk opprettelse av oppgaver.
Oppgavene knyttes til deltakere og vil vises som en vanlig loggføring. De vil også komme opp på fremsiden i lag med vanlige oppgaver.

Dette gjøres under Oppsett | Tiltaksordninger | Varsling
To typer regler:

  1. regler pr tiltak som knyttes til søkerdato, startdato eller sluttdato
  2. repeterende regler for måned, kvartal, halvår eller årlig. (Legges også inn på ett tiltak, men kjøres for alle deltakere uavhengig av tiltak)
    Tidspunkt for opprettelse av oppgavene bestemmes av oppsett under:
    Oppsett | Bedriften | Diverse | Opprett varsel/oppgave dager før frist
    Standard er at varsel/oppgave opprettes 14 dager før frist

Eksempel på første type:
Dato: Søkerdato
Dager +\-: 0
Prefix: Fornavn
Tittel: Søkersamtale
Skjema: FEL, Søkersamtale
Til hvem: Ansvarlig

Det vil da bli opprettet en loggføring på deltakeren, og oppgave til ansvarlig for deltakeren med frist = søkerdato, tittel = Fornavn: Søkersamtale og innholdet i loggen vil være skjemaet FEL, Søkersamtale ferdig flettet.

 Automatiske varslinger