Anonymisere personal

I følge databehandleravtale fra NAV, skal en deltaker slettes fra systemet senest 12 uker etter sluttdato. Anonymiseres
På forsiden av programmet kommer det et varsel, og man finner her en oversikt over personer som skal anonymiseres.
Når man klikker på navnet åpnes flippen anonymiser på deltakeren. Anonymiser flippen viser en liste over feil eller ugjorte ting på deltakeren, som må rettes før man kan anonymisere.
Dette kan være manglende felt som ikke er utfylt, andre aktive tiltak som ikke er lukket og lignende.
Når alle feil er rettet, så vises en sjekkliste hvor bruker må bekrefte anonymisering ved og lese gjennom og huke av i alle aktive sjekkbokser.
Da vil sletteknappen bli aktivert, og deltakeren anonymiseres og ligger kun med data som er aktuelt for statistikk.
Ordinært ansatte behøver ikke anonymiseres.

OBS! Vedlegg og andre dokumenter, som ikke ligger i Wis Tiltak må foreløpig slettes manuelt

 

Dialog for ananymisering