Advarsel

VarslingerI Wis Tiltak blir man varslet hvis det er utfyllinger som mangler eller er feil. Dette kan være:

Deltaker - Informasjon (data kommer fra kontakt)

Deltaker - Tiltaksordning

Deltaker - Turnus

Deltaker - Fraværsføring