Slette personal

Forslag til rutine når en deltaker slutter

  1. Deltakeren kan ligge med all info i 3 måneder fra avslutning - anonymiseres i Wis Tiltak
  2. Etter 3 mnd. bør du slette all loggføring. Du kan markere alle loggføringer og trykke slett logg.
  3. Ved starten av neste år, etter at du har kjørt årsstatistikker kan du slette deltakeren i personal modulen og deretter som kontakt.

Dette skal være i tråd med datatilsynets anbefalinger

Underordnede dokumenter