Sende en oppgave

En oppgave kan sendes til en eller flere personer. Velg til feltet og velg den person du vil legge oppgaven til.

Vil du sende til flere så ta opp det blå felt ved siden av til feltet. Her får du mulighet for å velge de du vil sende til (alle eller utvalgte)

Når du trykker kopier til vil meldingen være sendt og vil dukke opp på startsiden til pågjeldende.


OBS!  Endringer i dokumentet etter det er sendt vil ikke vises til de som har mottatt oppgaven

Send oppgave