Personregistrering

1. Bedriften er ansvarlig

Bedriften er ansvalig for sikkerheten og for all innrapportering om bruk av register.

2. Konsesjonsplikt eller meldeplikt

En virksomhet som skal behandle personopplysninger har plikt til å melde fra om dette før behandlingen starter.

En virksomhet som skal behandle sensitive personopplysninger skal ha konsesjon for dette.
Eksempel på sensitive data er helse, rase, tro og politisk tilhørighet (mer om dette i personopplysningslovens § 2)

De data som normalt ligger i Wis Tiltak er sensitive data, og virksomheten er dermed ansvarlig for at det gis melding om bruken av slike register.

Bedriften får ingen godkjenning på sin virksomhet. Dette foretas kun ved at datatilsynet kommer på tilsyn. Da vil en gjennomgå de meldinger som virksomheten har og se om dette er i samsvar med praksis.

3. Se hvilke meldinger din kommune har inne

På nettsidene til datatilsynet ligger alle meldinger, og det er mulig å søke gjennom alle.
Blank skjemaet med knappen i toppen, skriv inn bedriftens navn i organisasjonsnavn og klikk Søk.
Da får du opp en liste og du kan klikke "Vis" bakerst for å se detaljer om den meldingen

>> Meldingsregisteret

4. En melding varer i tre år

Virksomheten må fornye sine meldinger hvert tredje år. Det kan være lurt å sørge for at alle meldinger har samme dato slik at en kan foreta en gjennomgang og oppdatere alle hvert tredje år.

5. Hvordan sende melding

Bedriften kan sende en melding for sin virksomhet. Meldingen kan sendes på nettet, og behandlingen av den er elektronisk. Det betyr at det ikke er personer involvert i prosessen, men at disse gjennomgår meldingene i ettertid.

Du kan også skrive ut meldingsskjema og sende det inn i posten, men dette er mye mer tungvint for alle parter.

6. Sende meldingen elektronisk

Det tar 5 minutter å sende inn en meldingen, så det er ingen grunn til å utsette det.

Her legger vi med noen tips om hva som skal inn i de enkelte feltene i skjemaet:

>> Åpne nettside for å registrere melding

>> Veiledning til meldeskjemaet

Diverse lenker

Nedenfor har vi tatt med noen lenker til relatert informasjon: