Melde- og konsesjonsplikt

Spørsmål om melde- og konsesjonsplikt for attføringsbedrifter er litt komplisert. Det er dessverre ikke mulig å gi et enkelt ja/nei svar på dette. 

  1. Unntaket for meldeplikt i forskriftens § 7-16 gjelder kun for behandling av personopplysninger (også sensitive) dersom attføringsbedriften faktisk opptrer som arbeidsgiver på alle måter, altså ansetter og administrerer arbeidsforholdet på tilnærmet normal måte.
  2. Dersom ansettelsen og administrasjonen av arbeidsforholdet delvis eller helt skjer gjennom NAV, er det NAV som er behandlingsansvarlig, og derfor NAV som eventuelt må melde fra til Datatilsynet. Den enkelte attføringsbedriften vil da være databehandler for NAV og vil ikke ha  selvstendig meldeplikt. Det må derimot foreligge en databehandleravtale mellom NAV og bedriften om behandlingen av personopplysningene.
  3. Et tredje tilfelle er hvor attføringsbedriften ikke bare behandler personopplysninger til det formål å administrere arbeidsforholdene, men
    også til andre formål, for eksempel kartlegging, studier og lignende av de ansatte i attføringsbedriften. I slike tilfeller vil bedriften måtte søke  konsesjon hos Datatilsynet. 

Med vennlig hilsen

Maria Bakke
Juridisk veiledningstjeneste
Datatilsynet

Hvis du er meldepliktig har vi lagt inn litt info for den videre prosess.

3. Se hvilke meldinger som er inne

På nettsidene til datatilsynet ligger alle meldinger, og det er mulig å søke gjennom alle.
Blank skjemaet med knappen i toppen, skriv inn bedriftens navn i organisasjonsnavn og klikk Søk.
Da får du opp en liste og du kan klikke "Vis" bakerst for å se detaljer om den meldingen

>> Meldingsregisteret

4. En melding varer i tre år

Virksomheten må fornye sine meldinger hvert tredje år. Det kan være lurt å sørge for at alle meldinger har samme dato slik at en kan foreta en gjennomgang og oppdatere alle hvert tredje år.

5. Hvordan sende melding

Bedriften kan sende en melding for sin virksomhet. Meldingen kan sendes på nettet, og behandlingen av den er elektronisk. Det betyr at det ikke er personer involvert i prosessen, men at disse gjennomgår meldingene i ettertid.

Du kan også skrive ut meldingsskjema og sende det inn i posten, men dette er mye mer tungvint for alle parter.

6. Sende meldingen elektronisk

Det tar 5 minutter å sende inn en meldingen, så det er ingen grunn til å utsette det.

Her legger vi med noen tips om hva som skal inn i de enkelte feltene i skjemaet:

>> Åpne nettside for å registrere melding

>> Veiledning til meldeskjemaet

Diverse lenker

Nedenfor har vi tatt med noen lenker til relatert informasjon:

Underordnede dokumenter