Avslutte bruker

For å avslutte en bruker i systemet gjøres følgende:

  1. Gå mappen system
  2. Klikk på brukeroppsett
  3. Finn den personen som skal avsluttes
  4. Sett hake i feltet sperret i øverste høyre hjørne

Hvis du sletter personen vil alle loggføringer bli blanke. Derfor anbefaler vi å la brukeren stå, men sperre tilgangen

 

Sluttet bruker