Språk og tallsetting

Det har vært problemer med engelske datoer og engelske tegn i Wis Tiltak.

Løsningen er å gå inn i regionale instillinger, velge ett annet språk, starte Wis Tiltak, lukke Wis Tiltak og så sette regionale instillinger tilbake til norsk. Da kommer det kr og norsk dato ut i rapporten.