Refusjonskrav NAV

Det er laget ny rapport for refusjonskrav til NAV. Den er gyldig fra 1.juli 2012

For at rapporten skal bli riktig må deltakeren ha riktig stillingsprosent. Dvs. at deltakeren må ha en turnus knyttet til seg.
Ved avslutning i tiltaket må turnus avsluttes

Det må være ført inn tilskuddsatser og antall plasser på hvert aktuelle tiltak. Dette gjøres i oppsett - velg modulen tiltakordninger. Velg hhv. flippene sater og plasser.

Satser er årlig tilskudd pr. deltaker.

Veiledning fra NAV

Regnearket fylles ut automatisk etter følgende formel:

Hel måned med 0-49 % gir et halvt månedsverk, med 50-100 % gir et helt månedsverk. For avklaring i skjermet virksomhet skal du alltid registrere 100% tiltaksdeltakelse
Kolonne 7 summerer antall månedsverk utfra registrering i kolonne 4, 5 og 6.
Eksempler: Hel måned i kol. 4 og 5, 75 % i kol. 6 = 1 MV i kol. 7
Hel måned i kol. 4 og 5, 48 % i kol. 6 = 0,5 MV i kol. 7
1. mai til 21. mai i kol. 4 og 5, 100 % i kol. 6 = 0,68 MV i kol. 7.
1. mai til 21. mai i kol. 4 og 5, 44 % i kol. 6 = 0,34 MV i kol. 7.

 

Refusjonskrav vedlegg