Stillinger,timer, lønn

Her legger du inn stillingsbetegnelse som er aktuelle for din bedrift. Trykk knappen "Ny stilling" og skriv inn stillingsnavn og koble stillingen til stillingstype. Her har du tre å velge mellom: Arbeidstaker, Funksjonær/arbeidsleder eller øvrig ansatte. De stillinger som ikke er aktuelle kan du enten slette eller hake av for aktiv.

Ny Timegruppe

I dette feltet legger du inn hva som er 100% stilling. Vi har lagt inn forslag med at en ordinært ansatt har 37,5 timer i uka som full tid (100%) og en deltaker har 35 timer i uka som 100%. Bedriften kan tilpasse dette for egen bedrift

Ny lønnsgruppe

Her kan man legge inn en oversikt over timesatser i de forskjellige tiltak

 

Stillinger