Sikker server

Dette er i prinsippet en terminalserver med en intern sone og en sikker sone.

I den interne sonen vil man ha adgang til Internett og e-post, men i den sikre sonen er det ikke adgang til Internett. Dette er de sikreste løsning. Hastighet og overføring vil være som på terminalserver.