Filserver

Filserver er en maskin, server, som i et lokalt datanett stiller nettfilsystem (nettverksstasjoner) til rådighet for andre maskiner.

Hvis Wis Tiltak kjører på denne løsningen vil programmet kjøres mer eller mindre tregt fordi alle filer/oppslag skal transporteres over et nettverk.

Ved flere samtidige bruker vil ressursmengden øke tilsvarende. Brukere som velger denne løsning kan installere en SQL server for å minske nettverkstrafikk og øke ytelse ved flere samtidige brukere