Terminal server

Når serveren er satt opp som en terminal server, vil den kunne ta imot mange pålogginger fra klienter og selv gjøre all behandling. På PC'ene trengs bare et lite program (Terminal Server klient) som gjør om PC'en til en terminal.
Når en logger på serveren, vil klienten overføre tastatur, mus og skjerm direkte til serveren. Dette gjør at PC'en ikke er i bruk, og det vil være helt ubetydelig hvor rask maskinen er. Siden serverne som benyttes er svært kraftige, vil brukeren oppleve at en sitter på en svært kraftig maskin.

Fordeler

Det er mange fordeler med å basere løsningen på Terminal server: