Legge inn ny bruker

Hvis du skal legge inn en ny bruker i systemet:

  1. Legg vedkommende inn som kontakt i kontaktmodulen
  2. Knytt ham til personale modulen (hak av for "er personal)
  3. Legg ham på tiltaket ordinært ansatte utenfor tiltaksordning (flippen tiltak i personalmodulen)
  4. Gå til brukeroppsett og legg ham til som ny bruker (finnes under system i venstremenyen)