Fraværsstatistikk ASVL

Det er mulig å sende inn en fraværsstatistikk til ASVL.

Forutsetningen er at deltakeren er registrert med kjønn, stilling, turnus og timegruppe og at det er ført fravær på vedkommende.

Systemet beregner dagsverk ut i fra 7,5 timer pr. dag som ett dagsverk.